ktown4u 스킵네비게이션

IU - Vol.1 [Growing Up]
IU - Vol.1 [Growing Up]

IU - Vol.1 [Growing Up]

USD 12.20

  • Mileage 12
  • Release 2009-04-23 | 27170
  • (Expected) Date of stock2021-05-10
  • Sales 752
Qty

IU - Vol.1 [Growing Up] ...

Total

USD 12.20

IU - Vol.1 [Growing Up]
  • Item: IU - Vol.1 [Growing Up]
  • 원산지: Korea
  • 제조/수입: (주)카카오엠 
  • 법에 의한 인증*허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항: 해당없음.
  • AS 책임자 연락처: Ktown4u, 02-552-9089
Write a review
Reviews()