ไมล์สะสม

  • ไมล์สะสมที่พร้อมใช้ คือ 0 ไมล์
  • 1 ไมล์ มีค่า 1KRW (1 วอนเกาหลี), และสามารถใช้แทนราคาสินค้าเท่านั้น
  • เมื่อสถานะการจัดส่งเปลี่ยนเป็น “จัดส่งสำเร็จ” ไมล์สะสมจะถูกเครดิตโดยอัตโนมัติ
  • โปรดใช้ ‘สอบถาม ไมล์/คูปอง’ สำหรับคำถามเกี่ยวกับไมล์สะสม
  • แสดงเฉพาะ ไมล์สะสม บนแพลตฟอร์มไทยเท่านั้น

ไมล์สะสม (สงวนไว้)

วันที่ หมายเหตุ เพิ่ม ใช้แล้ว

ประวัติสะสมไมล์

วันที่ หมายเหตุ เพิ่ม ใช้แล้ว