การเพิกถอน

  • ในกรณีที่มีการเพิกถอน ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกลบ แต่ประวัติการสั่งซื้อจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 5 ปี
  • ไมล์สะสมและคูปองที่เพิ่มเข้ามา จะถูกลบโดยอัตโนมัติ
เหตุผลที่ปิดบัญชี